dr Grzegorz Mikrut

 • Wiktor K., Mikrut G. /opracowanie/, "Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce", Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, 2000;
 • Krynojewski F.R., Mazur S., Mikrut G., Tchorzewski P., red. Mazur S., "Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych", Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice, 2003;
 • Mikrut G., Wiktor K., "Sekty za zamkniętymi drzwiami", Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2004;
 • Mikrut G., Halemba P., "Prawo dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego", Katowice, 2004;
 • Mikrut G., Halemba P., "Kompendium prawa - dla studentów", Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2005;
 • Wiktor K., Mikrut G. /opracowanie/, "Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce", Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, 2000;
 • Mikrut G. /GM/, "Ponad Prawem - wywiad z prof. dr hab. Tadeuszem Hanauskiem", w "SEKTY", dwumiesięcznik, Nr 1, grudzień 1998, DCIoNRRiSwP, Kraków, 1998;
 • Mikrut G. /GM/, "Mafia, Sekty, Zorganizowana Przestępczość ... !?", w "SEKTY", dwumiesięcznik, Nr 1, grudzień 1998, DCIoNRRiSwP, Kraków, 1998;
 • Mikrut G. współautor /GM MD/, "Tam gdzie zaczyna się nienawiść", w "SEKTY", dwumiesięcznik, Nr 1, grudzień 1998, DCIoNRRiSwP, Kraków, 1998;
 • Mikrut G. /Gregory/, "Mob, sects, organised crime" / "Mafias, sectes, crime organise", Bulletin de Liaison pour I`Etude des Sectes, Bulles 63, UNADFI, Paris, 1999;
 • Hanausek T., Mikrut G., "Pralnia mózgów: jak bronić się przed sektami", w Tygodnik WPROST, nr 17 z 23 kwietnia 2000 roku, Poznań, 2000;
 • Hanausek T., Mikrut G., "Przedsiębiorstwo sekta: jak sekty infiltrują firmy a nawet całe branże gospodarki", w Tygodnik WPROST, nr 21 z 21 maja 2000 roku, Poznań, 2000;
 • Hanausek T., Mikrut G., "Ochrona zdrowia psychicznego a psychomanipulacja", artykuł w: SEKTY i FAKTY, nr 8, 4/2000, Dom wydawniczy Rafael, Kraków, 2000;
 • Hanausek T., Mikrut G., "Sekty, pieniądze i władza", artykuł w: SEKTY i FAKTY, nr 9, 1/2001, Dom wydawniczy Rafael, Kraków, 2001;
 • Mikrut G., Frey-Mikrut K., "Documents with Secret Information - I", w "DOCUMENT, Various Specifications", Nr 5/2002, edited by Z. Kegel, University of Wrocław, Faculty of Law, Administration and Economics, Department of Criminalistics, Wrocław, 2002;
 • Mikrut G., "Sekty jako zagrożenie dla demokracji", w "Bezpiecnost a ochrana majetku 2002", Zilinska Univerzita v Ziline, Słowacja, Koszyce, 2002;
 • Mikrut G., Tchorzewski P., "Documents with Secret Information - IIŁ Human Factor and Protection of Documents with Secret Information", w "DOCUMENT, Various Specifications", Nr 6/2003, edited by Z. Kegel, University of Wrocław, Faculty of Low, Administration and Economics, Department of Criminalistics, Wrocław, 2003;
 • Mikrut G., Tchorzewski G., "Documents with Secret Information - IIIŁ Denoting Documents with Secrecy cause. Classification of Secret Information", w "DOCUMENT, Various Specifications", Nr 6/2003, edited by Z. Kegel, University of Wrocław, Faculty of Low, Administration and Economics, Department of Criminalistics, Wrocław, 2003;
 • Mikrut G., Tchorzewski P., "Documents with Secret Information - IV: Classified Documents in NATO Structures", w "DOCUMENT, Various Specifications", Nr 8/2004, edited by Z. Kegel, University of Wrocław, Faculty of Low, Administration and Economics, Department of Criminalistics, Wrocław, 2004;
 • Mikrut G., Moczuk E., "Granice immunitetu religijnego", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza - PRAWO, Rzeszów, 2004;
 • Mikrut G, Wiktor K., "Polish state towards sects and psycho-manipulation", Ukraina, Kijów, 2004;

mgr Patrycja Dolniak

 • "Prawo rzeczowe. Testy", Oficyna Wolters Kluwer business, wyd. 1, 2, 3. ISBN 978- 83- 7526- 915- 4
 • "The essential facilities doctrine in the light of jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities", materiały pokonferencyjne Konferencji Naukowej Kijów 23- 24 kwietnia 2009 roku,
 • "Prawo. Nauczanie przez pytanie", Kraków 2010, wydawnictwo SENSUS, ISBN 978- 83- 61423- 04- 1, pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa rodzinnego, prawa pracy, postępowania administracyjnego, kodeksu spółek handlowych, kazusy.

dr Andrzej Cichy

 • Publikacja o zasięgu krajowym, recenzowana: „Prawne aspekty bezpieczeństwa w sieci internetowej” Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach.
 • Monografia: „Wytwarzanie i kolportaż fałszywych banknotów w Polsce na przykładzie województwa śląskiego w latach 1995-99”, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi,  złożona do druku.
 • Publikacja o zasięgu krajowym, recenzowana: „Leczenie i resocjalizacja narkomanów w Polsce-przegląd problematyki w ujęciu syntetycznym”, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach.
 • Publikacja o zasięgu krajowym, recenzowana: „Zapobieganie i zwalczanie zjawiska przemocy w rodzinie. Współczesne systemy interwencyjne", Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach 2009.
 • Publikacja o zasięgu krajowym, recenzowana: „Unia Europejska wobec przemocy domowej. Szanse programu „Daphne III” dla Polski.” Kwartalnik: „Służba dyżurna” nr  2/08, Wydawnictwo Sztab Policji Komenda Wojewódzka Policji, Katowice 2008.
 • Recenzja publikacji o zasięgu krajowym: Marcin Kaszuba: „Zatrzymanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem oraz dopuszczających pojazd do ruchu”, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach 2008.
 • Czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu krajowym, organizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, pt. „Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń”, Katowice 16.06.2010r. Referat:
 • „Zagrożenia i bezpieczeństwo w Internecie (przegląd problematyki w ujęciu społecznym i prawnym).”
 • Czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu krajowym, organizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi-Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, pt. „III Spotkania Pedagogiczne”, „Rodzina i jej dylematy w kontekście zjednoczonej Europy”, Brenna 29-30.05.2008r. Referat: „Zapobieganie i zwalczanie zjawiska przemocy domowej. Współczesne systemy interwencyjne.”
 • Czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu krajowym, organizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, pt. „Międzynarodowe Dni Dziecka i Rodziny”, Brenna 28-30.05.2008r. Referat: „Współczesny obraz przemocy w rodzinie. Aktualne systemy interwencyjne.”
 • Czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu krajowym, organizowanej przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu-Wydział Zamiejscowy w Katowicach i Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, pt. „Oblicza komunikacji-strategie komunikacyjne i integracyjne”, Katowice 7-8.11.2007r.  Referat: „Współpraca interinstytucjonalna na przykładzie działalności Szkoły Policji w Katowicach.”
 • Obrona rozprawy doktorskiej. Stopień doktora nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Śląskiego z dnia 17.05.2005r.
 • Rozprawa doktorska: Andrzej Cichy „Wytwarzanie i  kolportaż fałszywych banknotów w województwie śląskim”, napisana w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod  kierunkiemprof. dr. hab. Tadeusza Widły.
 • Publikacja o zasięgu krajowym, recenzowana: Andrzej Cichy  „Zwalczanie procederu fałszowania i kolportażu fałszywych banknotów oraz działania profilaktyczne”, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach 2004.
 • Publikacja o zasięgu krajowym, recenzowana: Andrzej Cichy „Prawnokarne regulacje dotyczące wytwarzania i kolportażu fałszywych banknotów”, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach 2003
 • Publikacja o zasięgu krajowym, recenzowana: Andrzej Cichy „Zabezpieczenia banknotów”, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach 2001.
 • Publikacja o zasięgu krajowym, recenzowana: Andrzej Cichy  „Fałszerstwa banknotów”, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach 2001.
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie- studia na kierunku  kryminalnym.Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego- studia magisterskie prawnicze. Praca magisterska pt. „Prawne i praktyczne aspekty zwalczania piractwa fonograficznego w Polsce”
  • Wiktor K., Mikrut G. /opracowanie/, "Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce", Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, 2000;
  • Krynojewski F.R., Mazur S., Mikrut G., Tchorzewski P., red. Mazur S., "Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych", Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Fundacja Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice, 2003;
  • Mikrut G., Wiktor K., "Sekty za zamkniętymi drzwiami", Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2004;
  • Mikrut G., Halemba P., "Prawo dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego", Katowice, 2004;
  • Mikrut G., Halemba P., "Kompendium prawa - dla studentów", Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2005;
 
Design and SEO by Webmedie
SEO Bredbånd Udvikling Internet